front-new.jpg
Gå till AcadeMedia.se

Frågor och svar

Idag har många en åsikt kring den svenska friskolan. Vissa tycker att valfriheten är fantastisk. Andra menar att det är fel att bedriva skolverksamhet i bolagsform.

Därför har vi samlat en rad frågor och svar, för att ge en så tydlig bild som möjligt av friskolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här kan du också läsa mer om vår verksamhet och hur vi arbetar.

Gå till innehåll